Прослужено време

автоматичен 37х76 мм

45,66 лв.

Размер на отпечатъка: 37 x 76 mm
Цената е с ДДС

мостри


В полето за информация задайте номера на мострата!

Категория:

Автоматичен печат за прослужено време с клише, готов за употреба.

Тегло0,2 кг