Вярно с оригинала

автоматичен – 18 x 47 мм

30,48 лв.


В полето за информация задайте номера на мострата!

Автоматичен печат „Вярно с оригинала“ с клише, готов за употреба.
Максимален размер на отпечатъка: 18 x 47 мм.

Цената е с ДДС

Тегло0,2 кг