Прослужено време

автоматичен – 30х69 мм

38,10 лв.

мостри


В полето за информация задайте номера на мострата!

Категория:

Автоматичен печат за прослужено време с клише, готов за употреба.
Размер на отпечатъка: 33 x 69 mm
Цената е с ДДС

Тегло0,2 кг