Прослужено време

обикновен печат
30х78 мм

24,00 лв.

мостри


В полето за информация задайте номера на мострата!

Обикновен печат за прослужено време с клише, готов за употреба.
Максимален размер на отпечатъка: 30 x 87 мм.

Цената е с ДДС

Тегло0,2 кг