Вярно с оригинала
обикновен печат 20 x 44 мм

13,00 лв.


В полето за информация задайте номера на мострата!

Категория:

Обикновен печат – ВЯРНО С ОРИГИНАЛА с клише, готов за употреба.
Максимален размер на отпечатъка: 20 x 44 мм.

Цената е с ДДС

Тегло0,2 кг